با استفاده از فرم، شما می توانید شکایات و انتقادات خود را برای مدیریت مجموعه ارسال کنید.

    از اینکه برای هر چه بهتر شدن خدمات ارائه شده توسط دیجی سونی همکاری میفرمایید مشتکریم.

    مدیریت دیجی سونی

    منوی اصلی